"Bungaku Shoujo" Kyou no Oyatsu: Hatsukoi


cover

"Bungaku Shoujo" Kyou no Oyatsu: Hatsukoi

Short episode bundled with the limited edition release of "Bungaku Shoujo" Minarai no, Shoushin.

Episodes