Log Horizon: Entaku Houkai


cover

Log Horizon: Entaku Houkai

Third season of Log Horizon.

Episodes